Sokna II-IV

av Benjamin Hjort

Sokna er en av mange sideelver til Gaula, og den springer ut i fra Stavilla og Igla. Sokna er en av de første elvene som blir besøkt om våren, og er som regel meget fin fra 1 mai til 20 mai.I Sokna finnes en reke fine lekeplasser, men man bør vurdere forholdene før man gir seg i kast med de største valsene.Vanskelighetsgrad: II til IV

Elva har strekninger med forskjellige vanskelighetsgrader, og disse går opp en grad ved vannstand over 1.80 – Vannstandmåler ved Hugdal Bru.

Elva er en typisk flomelv, og vannstanden varier fort ved økt nedbør.

Adkomst:

E6, mellom Soknedal og Støren, kart1520 I, M711 Rennebu.

Sesong:

15 april -10 juni, ved høstflom aug.- sept.

Beskrivelse:

Soknedal - Bru ("Øvre del"):

Nybegynner strekk - 3 km med rolige stryk av grad II.

Bru- Hugdalbru ("Midtre del"):

Start på oversiden av brua.

Lek deg så nedover elva, men vær oppmerksom på noen sugende valser.

3 km: Stor valse " Korporalen" (under bru hvor E6 krysser elva). Synfaring anbefales før man padler dette strekket. Padles vanligvis på høyre side.

Etter Korporalen kan det meste padles på høyre side.

6 km: Stopp ved Hugdal Bru.( Avkjøring E6 til Snøan)

Padlebar ned til 1.20

1.60 -1.80: grad III

1.80 - : grad IV.

Hugdalbru-Rasteplass ("Nedre Del"):

Nybegynner - strekning, men også en meget fin lekeplass for erfarne padlere.

Vil man være på den trygge siden her, så padler man på venstre side.

Ved vannstand over 2.00 er strekningen av grad III.

Start: Hugdal Bru.

3 km(stopp): Rasteplass, E6.

___________________________________________________________________________

av Finn Dag Hovem og Aslak Løvoll 97 

Sokna er en sideelv til Gaula og er gjerne først ut av de trønderske elvene om våren. Sokna er kjempefin elv som er lett tilgjengelig og har padling for de aller fleste. Den benyttes derfor mye av klubbene i Trondheimsområdet. 

Vanskelighetsgrad:

Her finnes strekninger fra grad II til grad IV. Elva er en typisk flomelv hvor vanskelighetsgraden varierer med vannstanden. Vannstandmåler ved Hugdal Bru.

Adkomst:

E6, mellom Soknedal og Støren, kart1520 I, M711 Rennebu.

Sesong:

1 mai-10 juni, ved høstflom aug.- sept.

Beskrivelse:

Soknedal - Bru ("Øvre del"):

3 km med rolige stryk av grad II. Fint nybegynner strekk.

Bru- Hugdalbru ("Midtre del"):

Mange artige stryk og flere fine lekesteder. Det mest brukte partiet i Trøndelag. Starter ved bru der øvre del avsluttes.

3 km: Stor valse " Korporalen" (under bru hvor E6 krysser elva). Synfaring anbefales før man padler dette strekket. Padles vanligvis på høyre side.

6 km: Stopp ved Hugdal Bru.( Avkjøring E6 til Snøan)

Padlebar ned til 1.20

1.60 -1.80: grad III

1.80 - : grad IV.

Hugdalbru-Rasteplass ("Nedre Del"):

Fin strekning for nybegynnere, med stryk av grad II. Ved vannstand over 2.10 m dukker det opp flere store valser. Strekningen er da av grad III.

Start: Hugdal Bru

3 km(stopp): Rasteplass, E6.