Orkla III-IV

av Tore Meirik

Adkomst:

Orkla starter langt ovenfor Innset, renner så mot Ulsberg,svinger mot Berkåk, før den legger kursen mot Orkdalen. Bestadkomst er å følge E6 til Ulsberg, og så kjøre mot Innset. Jeg kjenner ikke tilstrekningen ovenfor Innset, men det skal etter sigende være en del utrolig finpadling her også. Elva er regulert, og det er derfor vanskelig å"treffe" de riktige vannstandene.

Beskrivelse:

Innset-Ulsberg: Artig strekning, som blir meget frisk på myevann, men det 

er artig padling også på forholdsvis lite. Anbefalesuansett! Grad III - IV

Ulsberg-Berkåk: Langt og utilgjengelig juv, med noen ganskespennende dropp. 

Blir sjelden padlet.

Resten av elva er jeg ikke kjent med.