Igla IV-V+

av Benjamin Hjort etter padling i 1999 

 

Vanskelighetsgrad:  4-5+

Beliggenhet: 

Elva er en av elvene som danner Sokna. Dette er elva du alltid har lyst til å padle når du er på strekningen Støren - Rennebu, men som du aldri har tid til å prøve.

Sesong:

Fra seint på april til midten av juni, og ved høstflom.

Adkomst:

Elva renner langs E6 mellom Rennebu og Soknedal. Start på toppen av bakkene eller under siste fossen.

Beskrivelse:

«Øvre del» - alt bør synfares nøye.

50 m. Sklie

200 m. 2 dropp.

300 m. bæring forbi demning.

400 m. Lang sklie bør padles på lite vann.

500 m. 8 meter høy foss. Bør padles på lite vann.

«Nedre del»

Er fin for de som synes Midtre del av Sokna er kjedelig når vannmåleren ved Hugdal bru står på 1,80 m eller mindre.

Start med å fire kajakkene ned nedenfor siste fossen på øvre del.

Så er det ca 1,5 km med morsom padling. 

Synfaring ved steinete fall

Stopp rett etter bro. Upadlebar og dødelig terskel kommer fort.

NB! Ved mye vann bør man se på avslutning før start.