Hauka III-IV

Førstegangspadlet våren 1990

av Nils Taraldsen og Hans Jørgen Mørch 

 

Øvre Hauka

Er en meget morsom elv som har et uendelig antall fine dropp. Her spretter man fra bakevje til bakevje, tett innpå urørt granskog, og naturopplevelsene kan derfor bli ganske store.

Start: Vanlig å starte ved Haugan Gård (ved avkjørsel til Ramstadsjøen).

Stopp( 3 km):Etter at man har padlet rett på stein (Se bilde), og kommer til et grønt område på høyre side. Ca. 300 m før kraftlinja. Her kan det bæres ut på begge sider: Enten Midtlia på v.s. eller til Hongrud Gard på h.s. Det er mulig å padle videre, men det blir fort meget strevsomt, da en del bæringer er nødvendig.

Vanskelighetsgrad:

Som mål på vannstand brukes vannstandsmåler ved Hugdalbru:

1.20-1.50: grad III - IV

1.50-1.90: grad IV

over 1.90: ukjent

Nedre Hauka

Er en naturslalåm - elv uten sidestykke, og er et meget bra alternativ til "midtre Sokna", når vannstanden er over 1.80 i Sokna.

Til start: Kjør oppover lia til fartsgrensen oppheves etter bebyggelse (ca. 2 km fra Hugdal Bru) og følg skogsbilvei ned til høyre. Bær så ned til elva gjennom et hogstfelt, tar ca. 15 min.

Elva starter med noen bratte stryk, men roer seg rask ned. Den siste km til Sokna er bratt og avslutningen kommer meget brått på. Hvis stor forsiktighet, og synfar utløpet i Sokna før det padles.

4km (stopp): Hugdal Bru i Sokna.

Vanskelighetsgrad:

Som mål på vannstanden brukes vannmåleren i Sokna ved Hugdal bru.

1.20-1.70: grad III - IV

1.70-1.90: grad IV

0ver 1.90: ukjent

___________________________________________________________________________

 

av Finn Dag Hovem og Aslak Løvoll 97 

Hauka er ei sideelv til Sokna og renner inn i den like ovenfor Hugdal Bru. Dette er i lita elv med mange artige utfordringer. Av naturlige grunner er den delt i i to padlestrekninger skilt av et parti med fosser.

Vanskelighetsgrad:

Grad III- IV, avhengig av vannstand. Som mål på vannstanden brukes vannstandmåleren i Sokna ved Hugdal bru.

Sesong:

1 mai-10 juni, ved høstflom aug.- sept.

Adkomst:

Avkjøring til Snøan, fra E6 ved Hugdal bru. Kart Budal 1640 IV.

Beskrivelse:

"Nedre Hauka":

Elva byr på fin naturslalom og er skikkelig artig og livlig på ca. 1.80 meter i Sokna. Fin som annen økt (dessert).

Til start: Kjør til fartsgrensen oppheves etter bebyggelse (ca. 2 km fra Hugdal Bru) og ta skogsbilvei ned til høyre. Bæring i ca. 15 min til enden av veien. Noen bratte stryk øverst og roligere på midten.

Bratt siste km til Sokna. Synfaring ved utløpet i Sokna er nødvendig uten kjentmann.

4km (stopp): Hugdal Bru i Sokna.

Vanskelighetsgrad:

Som mål på vannstanden brukes vannmåleren i Sokna ved Hugdal bru.

1.20-1.70: grad III- IV

1.70-1.90: grad IV

0ver 1.90: ukjent

"Øvre Hauka":

Her renner elva i et lite juv med med urørt granskog tett innpå. Dette partiet har blitt en av våre favoritt strekninger siden den ble padlet av Nils Taraldsen og Hans Jørgen Mørch våren 1990. Her er det fine stryk der en smetter fra bakevje til bakevje, bak stein og knauser og ispedd med enklte dropp. Noen synfaringer og 1 bæring nødvendig ( kraftverk). Det er vanskelig og tungt å bære ut dette juvet.

Start: Vanlig å starte ved Haugan Gård (ved avkjørsel til Ramstadsjøen).

Stopp( 3 km): Ved overgang til bratt parti, ca. 200 m før kraftlinja. Kan bære ut på begge sider: Enten Midtlia på v.s. eller til Hongrud Gard på h.s.

Elva er padlet videre nedover til Amdalfossen, men dette krever mye bæring.

Vanskelighetsgrad:

Som mål på vannstand brukes vannstandsmåler ved Hugdalbru:

1.20-1.50: grad III- IV

1.50-1.90: grad IV

over 1.90: ukjent