Gaula

Benjamin Hjort høsten 1999  Beskrivelse:Gaula er en av Trøndelags lengste elver, og har et enormt nedslagsfelt. Det fører til at den er en utpreget flomelv med store svingninger i vannføringen. Laveste målte vannføring er 2 m3/s, høyeste er 3000 m3/s. Elva er vernet mot kraftutbygging, noe som fører til at kraftig nedbør merkes godt her.Elva går stort sett rolig nedover fra høyfjellet ved Røros, ned gjennom Gauldalen, og renner ut i Trondheimsfjorden i Gaulosen mellom Melhus og Trondheim.

De største fallene i elva er ovenfor Ålen sentrum, og her byr elva på meget krevende padling.

Krevende padling kan det også være i Gaulfossen ( ligger ved Hovin) på middels vannstand. Her er det skikkelig stortvannspadling i 700 meter, og man kan fort få vasket seg grundig her. På lite vann blir dette streket et fint og morsomt lekeområde.

For å sjekke vannstanden kan du se på denne siden: www.nve.no/

Vi har opplevd at Gaula har steget 2 meter i løpet av en natt p.g.a. kraftig høstregn. I Gaulfossen kan du virkelig få prøvd deg på hvordan det er å padle i skikkelig stort vann, når det er litt vann der. Men selv på lite vann er det vært en padletur, men da er opplevelsen en hel annen.