Driva I-V

av Tore Meirik med endringer av Roger SkjetleinSesong

Øvre del (Grønnbakken-Magalaupet): I flomperioder påvårenMidtre del (Vollanbrua-Fale): April-OktoberNederste del (Fale-Sunndalsfjorden): Hele åretAdkomst

Elva renner langs E6 mellom Hjerkinn og Oppdal, og vestover langsriksveien i Sunndalen mellom Oppdal og Sunndalsøra.

Beskrivelser

Grønnbakken - Kongsvold (grad IV)

Artig strekning på mye vann,mange dropp og lett å synfare. Grad IV

Kongsvold - Magalaupet (grad I-V)

Veldig lang strekning (bør deles opplitt), med stryk fra Grad I-V, krever mye vann. Det må muligens bæres en smule (avhengerav vannstand). Her er det en god del utrolig fin padling, og strekningen anbefales på det varmeste! Endel av strekket er kontinuerlig.

Men: Bær opp til veien i GOD TID før Magalaupet!

Engan

Skiferbruddet

Skiferbruddet

Skiferbruddet

Magalaupet - Skoresbrua (grad VI)

Stort sett grad VI, anbefales ikke bortsett fra det korte partiet som er avbildet (rett før brua).

Gottem

Skoresbura - Vollanbrua (grad II)

Fin nybegynnertur, grad II. Helt greit strekke for de som ikke har padlet mye eller rett og slett vil ta det med ro. Det første stryket er det 'heftigste' så ikke la deg lure, etter denne roer det seg betraktelig ned og resten av strekket er stort sett bare å flyte nedover. Det er en og annen bakevje som kan nyttes til å øve seg på strømskiller. Helt på slutten av strekket begynner elven så smått å endre karakter og gir en liten pekepin på hva som kommer etter Vollan. Takeout rett etter brua, på høyre side.

Skorem - første stryk

Stille parti ca halvveis

Vollanbrua - Aalbu (grad III-IV)

Kjempefin dagstur! ca 18km. Masse flotte stryk,utrolig vakker natur, ingen bæringer, og bra lekesteder. Noensynfaringer lønner seg, et dropp er kanskje grad IV på visse vannstander, ellers grad III. Anbefales!

Ålmadroppet

Ålmastryket

Aalbu - Svartøien (grad II)

Landets beste nybegynnertur? 7 km. med grad II i nydelig natur. Anbefales for de som ikke har padlet så mye.

Aalbu

Festa

Festa

Svartøien - Ishoel

Stort sett flatt, men et interessant strykmidtveis.

Ishoel - Liafjell (grad IV-V) aka Gråura

Ca. 12 km. Nok en kjempetur, men et par hakk vanskeligere. Grad IV-V i etvakkert, men utilgjengelig juv. Storfallet kommer etter ca. 1,5 km, ogbør synfares. Det er etterfulgt av flere stryk lenger ned somogså bør synfares. Men det er ofte vanskelig å få sett skikkelig på strykene, så det anbefaleså ta seg god tid, og være stødig på grad IV

Liafjell - Romfo (grad II)

Stort sett flatt, litt grad II.

Romfo - Fale (grad IV)

Kjempefin, men kort strekning som er veldig bra selvpå meget lite vann (På mye bør en derimot passe seglitt). Vær obs på en underspylt stein like etter en enormsteinblokk på høyre side. Ca. 3 km., grad IV (noe vannstandsavhengig).

Fale - Sunndalsøra (grad III-IV)

Mange interessante stryk, som lett ses fraveien. Her er elva stor, og strykene varierer med vannstanden. Menpå normalvannstand er det sjelden over grad III - IV. Kan padles heleåret.