Byna IV

av Tore Meirik

Adkomst:

Byna renner nordover fra Oppdal, og ut i Orkla ved Ulsberg motell. Elva ses lett fra veien, bortsett fra det nederste juvet. Det er kun strekningen mellom "Farlighetsbrua" og Orkla som beskrives, da de fleste strykene fins her. Brua går over Byna der elva "forsvinner" fraveien.

Beskrivelse: 

Den første fossen under brua, som forøvrig har gittbrua navn, er blitt padlet flere ganger, også på mye vann, men den krever at enutviser stor forsiktighet. Det vanligste er å starte nedenfor fossen. Defriskeste droppene kommer først, pass opp for underspylt fjell i denførste høyresvingen. Så kommer en litt greiere strekning, og turenavsluttes med fossen ut i Orkla, som bør padles på høyre side.Dette er en kort (ca. 2 km.), men intens og fin tur som anbefales. Grad IV