Valldøla

Valldøla – Nedre del 

Grad: 2-3 Vannstand: 20 – 70 cumecs Put-in: Rett nedenfor Hoel Bru. Ca 10 km fra sentrum. Stor bakevje på Elv Venstre Take-out: Rett før brua over til Valldal sentrum på Elv Venstre. Distanse: 12 km på elva 

Beskrivelse: Rolig del av elva. Noen lengre stryk, spesielt på nedre del, etter Uri Bru. Fin for nybegynnere og familier. OBS! Stor undercut i første stryk på Elv Høyre. Stay away!! 

Valldøla – Canyon 

Grad: 3 

Vannstand: 35 – 45 cumecs 

Put-in: Ca 2 km framover i dalen fra Hoel Bru. Her er det noen små lommer å parkere i på venstre side av veien (mot elva). Bær ned til elva og put-in rett nedenfor andre kyrfonnfossen. 

Take-out: Sving av til venstre rett før Hoel Bru på vei framover i dalen. Noen hundre meter fram er det et steinuttak på venstre side av veien parker her. Elva er rett ved. 

Distanse: 2 km 

Beskrivelse: Synfar canyonen fra toppen før padling. 3 fine stryk på rad. Etter canyonen er det kontinuerlige stryk ned til take-out. 

Valldøla – Kringla 

Grad: 2 (4) 

Vannstand: 15 – 45 cumecs 

Put-in: Rett før man kommer fram til Gudbrandsjuvet er det en liten stikkvei ned til venstre med plass til en bil. Bær ned til det som kalles Kringla her. Idyllisk plass. 

Take-out: På Rem, noen kilometer lenger nede, der elva går helt inntil veien. 

Distanse: 3-4 km 

Beskrivelse: Rolig strekke. 1 større stryk i starten, dette er grad 4 og kan være vanskelig å se. Pass på å gå ut tidsnok, da det ikke er sikkert du har tenkt å padle første Kyrfonnfossen. Foreløpig upadla. 

Valldøla – Grønning 

Grad: 4 

Vannstand: LAV!! Ca 8 cumecs 

Put-in: Rett nedenfor broen over til Grønning. 

Take-out: På Løgjerdet, der vannmåleren til NVE er. Når man har kjørt forbi Gudbrandsjuvet får man ett klart grad VI stryk på høyre side av veien, rett ovenfor dette er det et stort basseng. Her er take-out. Pass på å ikke misse denne. 

Distanse: 2 km 

Beskrivelse: Teknisk, moro og vanskelig. Synfaring nødvendig! 

Valldøla – Langdalen (også kalt midtre del) 

Grad: 3 – 4 

Vannstand: 10 – 40 cumecs 

Put-in: Når man passerer gården med den stygge metallsiloen på venstre side av veien, kommer det straks en liten skogsvei ned mot elva på venstre side, rett etter ferista. Kjør denne til enden. Put-in på elva her framme (Nedstestølen). Parker på en hensynsfull måte, da mange bruker stølen. 

Take-out: Når man kommer til et kjempelangt rett veistrekke som er flatt først og oppoverbakke fra omtrent midt på. Omtrent der oppoverbakken begynner går det en vei til venstre. På andre sida av veien vil man da se en trebro over elva. Take-out er nedenfor trebroa. 

Beskrivelse: Et godstrekke som er teknisk på lite vann og kjempemoro på mye vann. 

Valldøla – Bykse 

Grad: 3 - 5 

Vannstand: 5 – 12 cumecs 

Put-in 1: 300 meter ovenfor Byksebrua 

Put-in 2: Rett nedenfor Byksebrua 

Take-out 1: Rett nedenfor den neste brua over elva. 

Take-out 2: Når det kommer inn ei sideelv på Elv Venstre. 

Distanse: 3 km 

Beskrivelse: Pool and drop i et vakkert landskap. Alle stryk bør synfares. Strykene ovenfor Byksebrua kan være litt tricky. Strykene nedenfor Take-out 1 har ganske smale linjer å treffe.