Vaksvikelva

Vaksvikelva- put in finner du opp mot vaksvikfjellet. Kjør forbi

campingplassen og opp på neste rettstrekke. I enden av dette, ved en

liten garasje på høyre side går det av en liten vei. Følg denne eller

følg bekken fra garasjen ned til hovedelva og putt på. Flat del i

midten, etter dette kommer det mest tekniske og bratteste partiet.

Take out er under brua som hovedveien går på inn mot valldal.

Vannstand- det skal være mulig å padle siste stryk under brua OG

stoppe etter brua. Etter denne blir det ganske bratt og delvis

upadlbart, men om dere ønsker litt mission kan dere fortsette helt til

fjorden.