Solnørelva

Grad: 3-4

Vannstand: 5-10 cumecs

Put-in: Kjør forbi Sjøholt mot Ålesund, til du kommer til golfbana på Solnør. Her vil du se det siste stryket på høyre side. Hvis dette ser fint ut, er vannstanden god. Rett etter golfbana går det en vei inn til høyre som er stengt med kjetting. Parker her og bær inn langs denne veien. Put-in er på vannet du kommer til.

Take-out: Rett etter brua ved Solnør golfbane som hovedveien går på.

Distanse: 2 km

Beskrivelse: Fin, fin, fin elv. Litt canyon, litt dropp og litt kontinuerlig. Synfaring kan være greit.

Ny beskrivelse (ikke ferdig):

Solnørelva-kjempesklia. Kjør til sjøholt sentrum og kjør rett nord mot

solnørdalen. Dere ser elva fra veien. Parker ved brua og bær/synfar

oppover. Når det blir flatt på toppen er det ikke vits å bære lenger

oppover. Herifra er det paddeflatt. Bonusstryk finner du 2-300 meter

nedenfor brua. Bær opp igjen til bilen herifra.

Solnør del 2 - Kjør fra sjøholt mot Ålesund til golfbana 5min fra

sjøholt. Take out er ved fjorden. Lokaliser en sperra grusvei på elve

høyre og bær opp langs denne til innsjøen. Padl ut igjen til fjorden.