Guider‎ > ‎Møre og Romsdal‎ > ‎

SolnørelvaGrad: 3-4

Vannstand: 5-10 cumecs

Put-in: Kjør forbi Sjøholt mot Ålesund, til du kommer til golfbana på Solnør. Her vil du se det siste stryket på høyre side. Hvis dette ser fint ut, er vannstanden god. Rett etter golfbana går det en vei inn til høyre som er stengt med kjetting. Parker her og bær inn langs denne veien. Put-in er på vannet du kommer til.

Take-out: Rett etter brua ved Solnør golfbane som hovedveien går på.

Distanse: 2 km

Beskrivelse: Fin, fin, fin elv. Litt canyon, litt dropp og litt kontinuerlig. Synfaring kan være greit.


Ny beskrivelse (ikke ferdig):

Solnørelva-kjempesklia. Kjør til sjøholt sentrum og kjør rett nord mot
solnørdalen. Dere ser elva fra veien. Parker ved brua og bær/synfar
oppover. Når det blir flatt på toppen er det ikke vits å bære lenger
oppover. Herifra er det paddeflatt. Bonusstryk finner du 2-300 meter
nedenfor brua. Bær opp igjen til bilen herifra.

Solnør del 2 - Kjør fra sjøholt mot Ålesund til golfbana 5min fra
sjøholt. Take out er ved fjorden. Lokaliser en sperra grusvei på elve
høyre og bær opp langs denne til innsjøen. Padl ut igjen til fjorden.

Comments